ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Oxbow Thailand > สินค้าของเรา > ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร – Supplement
Supplement

อาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก

วิทยาศาตร์ธรรมชาติของเราได้รับการยกย่องและยอมรับจากสัตวแพทย์ทั่วโลก และมีผู้เลี้ยงมากกว่า 40 ปี
มากกว่าแค่โภชนาการ คือการฟื้นฟูบำรุงจากธรรมชาติ

Natural Science Digestive Support
อาหารเสริมระบบทางเดินอาหาร
Natural Science Digestive Support

อาหารเสริมระบบทางเดินอาหาร กากอาหารที่สูงช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารของสัตว์

Natural Science Multi Vitamin
อาหารเสริมวิตามินรวม
Natural Science Multi-Vitamin

อาหารเสริมวิตามินรวม มีหญ้าเเห้งเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งมีกากอาหารสูง และประกอบไปด้วยวิตามินต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมระบบต่างๆ

Natural Science Vitamin C
อาหารเสริมวิตามินซี
Natural Science Vitamin C

อาหารเสริมวิตามินซี มีกากอาหารที่สูงจากหญ้าทิโมธี และ วิตามินซี ชนิดเสถียรที่จะเป็นประโยชน์ให้กับ หนูแกสบี้ และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ

Natural Science Skin & Coat Support
อาหารเสริมบำรุงผิวหนังและขน
Natural Science Skin & Coat Support

อาหารเสริมบำรุงผิวหนังและขน กากอาหารทื่สูงจะช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวหนัง และ ขนของสัตว์เลี้ยงของคุณ

Natural Science Papaya Support
อาหารเสริมระบบย่อยอาหาร
Natural Science Papaya Support

อาหารเสริมระบบย่อยอาหาร ถูกคิดค้นมาเพื่อส่วเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงของคุณ ส่วนผสมเกรดพรีเมี่ยมอย่าง เช่น มะละกอ และ สับปะรด